Проект „Modern Home Office“ (реализация)

Реализиран индивидуален проект за домашен офис „Modern Home Office“