Ако искате реализацията на Вашия апартамент, офис или магазин да съответства максимално на проекта, ще Ви бъде необходим инвеститорски надзор. Той се извършва от нас на място в непрекъснат контакт с изпълнителя и инвеститора. Там ние проследяваме последователността и изпълнението на всяко действие и взимаме оптимални решения при реализирането на проекта. Ще отговаряме за организацията на работния процес и за своевременното доставяне на материали, атрибути и аксесоари, съобразно сроковете. Ние ще изясним всяка неяснота свързана с изпълнението на проекта. На място ще разкажем на изпълнителя идеята, с която е проектиран всеки детайл и начина, по който трябва да се изпълни. Изготвяме подробни количествени сметки на база одобрен интериорен проект и чертежи за изпълнение и се ангажираме с проучването на фирми изпълнители и предоставяме на инвеститора оферти за всяка една строителна дейност. Ще съпоставяме и подберем съвсем точните нюанси, цветове, материи и десени от каталозите на конкретните производители, избрани за обекта, за да се придържаме максимално към проекта.

Това е гаранцията, че всичко ще се изпълни така, както е проектирано.