arhitekturno-proektirane-plovdiv

Изготвянето на архитектурен проект на сграда е комплексен процес, в който трябва да се обмислят и съчетаят визията, функционалността, законовите изисквания, теренните особености и заобикалящата среда с предпочитанията на инвеститора. Ние предлагаме активно и добре балансирано взаимодействие за съчетаване на всички тези фактори, защото намирането на баланс между тях е ключът към уникалният образ на Вашата сграда. Функционалност, естетичност, и ефективност са основните качества към които се стремим при проектирането на форми, обеми и пространства.

Споделяме накратко принципа на проектиране, който многократно сме изпробвали и води до търсения успех.

За започване на проектирането на Вашата сграда са необходими скица и виза за проектиране, нотариален акт за собственост на имота, в който ще проектираме, договори за присъединяване с местното електроразпределително дружество и ВиК, както и задание за проектиране. В един предварителен разговор, ние ще Ви помогнем да систематизирате заданието с проучвателни въпроси за Вашите виждания, нужди и идеи. Важно е да се направи оглед на имота, за да се съобрази разполагането на сградата, с даденостите на терена и заобикалящата среда. След като заедно обсъдим основните характеристики на сградата, свързани с разположение, етажност, площ, разпределение, функция и визия,  ние ще изготвим няколко идейни варианта и визуализации. Заедно с Вас ще ги обсъждаме, коригираме и променяме, докато не постигнем симбиоза между уникална визия и функционалност на Вашата сграда. Следва изработването на работен проект, който съдържа проекти по следните специалности:

–       Архитектура

–       Конструкции

–       Геодезия

–       Геология

–       Водоснабдяване и канализация

–       Електроинсталации

–       Отопление вентилация и климатизация

–       Енергийна ефективност

–       План за безопасност и здраве

–       Пожарна безопасност

–       Паркоустройство

Нашата работа не свършва до тук, а продължава с цялостната организация на раборния процес. Ние се ангажираме с проследяването и контролирането на процеса по изготвяне на всички работни проекти, както и съгласуваме работата на всички инженерни специалности.

По този начин ние сме сигурни че комплексната работа ще бъде завършена професионално до самия край. Основната ни цел е да направим най-добрият проект за мечтаната от Вас сграда.