vutreshen-dizajn

Интериорният дизайн е преди всичко организация на дадено пространството, като целта е то да се оползотвори ефективно и да отговаря на вашите специфични изисквания и начин на живот.

Интериорният дизайн се създава, за да служи на неговите потребители, затова ние вярваме, че добрият дизайн повишава качеството на живот.

Предлагаме Ви, да извървим заедно етапите на проектиране към Вашия интериорен дизайн …

Първи етап

Извършваме посещение на място и предварителен разговор, чрез който се запознаваме с параметрите на обекта и изискванията на клиента. Извършваме архитектурно заснемане на помещения, пространства и съществуващи инсталации. На тази база изготвяме ценова оферта.

Втори етап

Разработваме концептуален план и идейно решение за функционално зониране и оптимизация на интериора, както и организация на помещенията и пространствата.

Обсъждат се варианти, ако се налага промяна в плановото решение, с цел по-добро функциониране и възприемане на пространството. Всичко това зависи от начина на обитаване на помещенията, от начина Ви на живот и от навиците, които вече сте изградили или мечтаете да изградите.

Трети етап

На база вече уточненото разпределение,  изготвяме 3D визуализации на всяко помещение. Уточняваме изисквания и предпочитания за стил и начин, по който Вие искате да изглежда Вашия интериор. Избираме заедно всичко свързано с обзавеждането на помещенията, като Ви консултираме професионално за предимствата и недостатъците, както и за ценовия диапазон на обсъжданите неща. Конкретизираме избора на: плочки, санитария за мокрите помещения, подови настилки съобразени с функцията на помещенията, основни осветителни тела и декоративно осветление, цветови решения, мебелировка, текстил, механизми, подвижно обзавеждане, електроуреди и др.

Четвърти етап

За финализиране на проекта ние изработваме за Вас всички чертежи, които са необходими за изпълнението на ремонтните дейности и корпусните мебели по поръчка.

За цялостното бюджетиране на Вашия проект, ние остойностяваме количествената сметка за ремонтните дейности и заложените мебели по поръчка, както и оформяме в табличен вид цялата спесификация на всички избрани артитули, които се купуват готови (мека мебели, уреди, осветителни тела, санитария, настилки, отоплителни уреди, текстил и др.)